การผลิตอาหารให้สะอาดและได้มาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค  จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดก่อนเริ่มกระบวนการผลิตอาหารและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตอาหารทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสอาหารจะต้องปราศจากสารตกค้าง เช่นเศษอาหารหรือโปรตีนหลงเหลืออยู่เพราะเป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์เจริญ

การตรวจสอบทางด้านสุขอนามัย (Hygiene monitoring) โดยการตรวจหาโปรตีนตกค้าง จะช่วยลดความเสี่ยงของความปลอดภัยทางอาหาร เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้ผลรวดเร็ว  ทำให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต

RIDA®CHECK

เป็น swab สำเร็จรูป สำหรับตรวจหาโปรตีนตกค้าง
– ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสอาหาร
– ใช้ในการตรวจสอบทางด้านสุขอนามัย (Hygiene monitoring)
– ใช้ในการตรวจคัดกรองโปรตีนที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Allergen management)

หลักการ

RIDA®CHECK ใช้สำหรับทดสอบหาโปรตีนตกค้าง   ถ้าไม่มีโปรตีนตกค้างสีของ swab จะยังคงเป็นสีเหลือง ถ้าสีของ swab เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแสดงว่ามีโปรตีนหลงเหลืออยู่ที่บริเวณนั้น โดยโปรตีนจะทำปฏิกิริยากับสารบ่งชี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ความเข้มของสีที่เปลี่ยน (คือ จากสีเหลือง เป็นสีเขียวอ่อน สีเขียว และสีเขียวเข้ม) จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของโปรตีน

ข้อดี

– ใช้งานง่าย
– รู้ผลเร็ว (10 วินาที – 2 นาที)
– ราคาไม่แพง
– มีความละเอียด สามารถทดสอบหาค่าโปรตีนได้ที่ 20 ไมโครกรัมต่อตัวอย่าง
– ไม่ต้องเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์

ขั้นตอนการทดสอบ

ฉีกซอง แบ่งก้าน swab ออกทีละก้าน

ขั้นตอนที่ 2: ใช้มือข้างหนึ่งจับก้าน swab และมืออีกข้างค่อย ๆ ฉีกพลาสติกที่หุ้มออก

ใช้มือข้างหนึ่งจับก้าน swab และมืออีกข้างค่อย ๆ ฉีกพลาสติกที่หุ้มออก

ขั้นตอนที่ 3: swab ด้านที่1 ลงบนพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร

swab ด้านที่ 1 ลงบนพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร (4.5 ซม. x 4.5 ซม.)
อ่านผล ก้าน swabไม่มีการเปลี่ยนสี  แสดงว่าปริมาณโปรตีนตกค้างน้อยกว่า 20 ไมโครกรัม

ขั้นตอนที่ 1: เก็บด้านที่ swab แล้วคืนกลับไปในพลาสติกที่หุ้มเหมือนเดิม

เก็บด้านที่ swab แล้วคืนกลับไปในพลาสติกที่หุ้มเหมือนเดิม

ขั้นตอนที่ 5: swab ด้านที่ 2 ลงบนพื้นที่บริเวณอื่น 20 ตารางเซนติเมตร

swab ด้านที่ 2 ลงบนพื้นที่บริเวณอื่น 20 ตารางเซนติเมตร (4.5 ซม. x 4.5 ซม.)

ข้อควรระวัง

– ก้าน swab ทั้งสองด้านควรทำการทดสอบห่างกันไม่เกิน 1 ชั่วโมง
– ก้าน swab ที่แห้งห้ามนำมาใช้งานได้
– ถ้ามีปริมาณของโปรตีนตกค้างน้อย สีจะเปลี่ยนภายใน 2 นาที

ระดับสีสำหรับการประเมินผล

Download เอกสาร