การตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม

By |2020-11-06T11:46:23+07:0005 June 2020|Unisensor|

ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Beta-lactams Sulfonamides และ Tetracyclines เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อในโคนม และยังใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำนม

ยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค เช่น เกิดการดื้อยาและการแพ้ยา […]