6 Nov, 2020

วัสดุอ้างอิง (Reference material): สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการควบคุมคุณภาพ

By |2020-11-12T15:35:54+07:0006 November 2020|R-biopharm|

วัสดุอ้างอิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์อาหาร เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ห้องปฏิบัติการจะมีความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ว่าถูกต้องสมบูรณ์ ในการวิเคราะห์อาหาร ผลการทดสอบที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่าง […]

4 Nov, 2020

ภูมิแพ้ไข่ (Egg Allergy)

By |2020-11-06T11:43:44+07:0004 November 2020|R-biopharm|

ไข่ เป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะใช้ประกอบอาหารได้ง่ายหลากหลายชนิด ไข่ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตาม ไข่ก็เป็นอาหารที่มีคนแพ้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยอาการแพ้ที่เกิดจากไข่นั้นเรียกว่า […]

19 Jun, 2020

เทคโนโลยีในการตรวจหา Salmonella

By |2020-11-06T11:41:32+07:0019 June 2020|R-biopharm|

Salmonella spp. พบได้ทั้งในเนื้อสัตว์ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม และในอาหารแทบทุกชนิด เช่น ปลา อาหารทะเล […]

4 Jun, 2020

อาหารก่อภูมิแพ้ (Food Allergen)

By |2020-11-06T10:59:03+07:0004 June 2020|R-biopharm|

สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หมายถึงสารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ จะมีอันตรายเฉพาะคนที่แพ้สารนั้นเท่านั้น ซึ่งอาการแพ้มีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้และลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคล โดยแสดงอาการทางระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน

โรคภูมิแพ้อาหาร/ […]

30 May, 2020

ยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร Antibiotic residues: How contaminated in our food?

By |2020-06-02T15:11:20+07:0030 May 2020|R-biopharm|

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) คือ

ยาที่ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น ยากลุ่มเพนนิซิลิน (Penicillins)  ยากลุ่มเตตร้าไซคลิน (Tetracyclines) เป็นต้น

การใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์

– มีวัตถุประสงค์เพื่อ […]

29 May, 2020

Salmonella เจ้าวายร้ายก่อท้องร่วง

By |2020-11-06T11:50:25+07:0029 May 2020|R-biopharm|

หน้าร้อน เดือนเมษายน นอกจาก COVID-19 ที่เราต้องป้องกันตัวเองแล้ว เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินที่เราบริโภคจะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจึงควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก ควรมีห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภค

Salmonella เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด […]

20 May, 2020

การตรวจสอบโปรตีนตกค้าง: ทางเลือกในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด (Cleaning validation)

By |2020-05-20T18:06:21+07:0020 May 2020|R-biopharm|

การผลิตอาหารให้สะอาดและได้มาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค  จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดก่อนเริ่มกระบวนการผลิตอาหารและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตอาหารทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสอาหารจะต้องปราศจากสารตกค้าง เช่นเศษอาหารหรือโปรตีนหลงเหลืออยู่เพราะเป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์เจริญ

การตรวจสอบทางด้านสุขอนามัย (Hygiene monitoring) โดยการตรวจหาโปรตีนตกค้าง จะช่วยลดความเสี่ยงของความปลอดภัยทางอาหาร เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้ผลรวดเร็ว  ทำให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที […]

Go to Top