ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Beta-lactams Sulfonamides และ Tetracyclines เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อในโคนม และยังใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำนม

ยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค เช่น เกิดการดื้อยาและการแพ้ยา แล้วยังมีผลต่ออุตสาหกกรรมการผลิตนมเปรี้ยวและเนยแข็ง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดที่ให้มีได้ในน้ำนมดิบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ชุดทดสอบที่นำเสนอ

บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงขอนำเสนอแผ่นทดสอบสำเร็จรูป Trisensor สำหรับตรวจหายา Beta-lactams
Sulfonamides และ Tetracyclines ในน้ำนมแบบรวดเร็ว ยี่ห้อ Unisensor จากประเทศเบลเยี่ยม

จุดเด่นของชุดทดสอบ
1. ใช้งานง่าย รวดเร็ว ทราบผลภายใน 6 นาที
2. แผ่นทดสอบสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายาปฏิชีวนะ Beta-lactams, Tetracyclines และ Sulfonamides
3. ใช้หลักการ Competitive colloidal gold based
4. มีความไวสูง ตรวจพบในระดับที่ต่ำกว่าระดับยาตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ (EU MRL)
5. อ่านผลด้วยตาเปล่า
6. ได้รับการรับรองจาก ILVO (the Institute for Agricultural and Fisheries Research, Belgium)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Brochure [PDF]

วิธีการใช้งานชุดทดสอบ