ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1461 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด
1459 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 0-2559-3936-7, 0-2530-8069
โทรสาร: 0-2530-7310
มือถือ: 089-892-2997
Email: info@chakmartin.com
เว็บไซต์: http://www.chakmartin.com

Chakmartin International Ltd.
1461 Lad Phrao 94 (Panchamit), Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310

Chakmartin Intervirontech Ltd.
1459 Lad Phrao 94 (Panchamit), Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310

Phone: +66 (0)2559-3936-7, +66 (0)2530-8069
Fax: +66 (0)2530-7310
Mobile: +66 (0) 89-892-2997
Email: info@chakmartin.com
Website: http://www.chakmartin.com

 แบบฟอร์มติตต่อ